Anmälan Skatteverket
  • 14 May 2024
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Anmälan Skatteverket

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Anmälan av kontrollenhet och
kassaregister till Skatteverket

Enligt lag måste du anmäla ditt kassaregister och kontrollenhet till Skatteverket.
Om du har flera kassor måste du anmäla var och en då de har unika tillverkningsnummer.

Anmälan måste ske senast 2 veckor efter första försäljningen.

När du har anmält kassaregister och kontrollenhet får du en bekräftelse inom två veckor. Ett registreringsbevis kan ta upp till sex veckor från det att anmälan är gjord. Du får också skyltar där det står ett identifikationsnummer för kassaregistret respektive kontrollenheten. Fäst skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive enhet. Har du ett sådant kassaregister att det inte går att fästa skyltarna på kassaregistret/kontrollenheten får du förvara skyltarna i direkt anslutning till platsen där kassaregistret används. Du ska då också ha en förteckning över vilka enheter som hör till respektive skylt.

Vid registering av kassaregister och kontrollenhet behöver du information om kassan och din kontrollenhet.


Skattedosan

Nedan är exempeluppgifter:

Tillverkare: Skattedosan
Modell:0.25/27 eller 0.27/35
(Står på din enhet.)


Tillverkningsnummer: RIHTTxxxxxxxxx


Kassaregister

Beteckning: 
Cash IT

Modell/Program: (Exempelvis) Cash IT ELO Pos Touch 22 Retail 3.4.3 – Cash IT TCX 810 3.4.3 Retail
(Kolla exakt vilken hårdvara som gäller för dig).

Tillverkningsnummer:
För: ELO Pos Touch 22 finner du det på skärmens baksida.
För: TCX 810 sitter serienumret på undersidan/kanten av skärmen.
(S/N : xxxxxxxx)

Det är journalminne på kassan. Allt ovan är på samma adress som kontrollenheten.Steg 1

Gå till Skatteverkets hemsida och tryck på Anmäl, ändra, felanmäl och avanmäl kassaregister för att logga in.


SKV logga in

 


Steg 2

Välj inloggningsmetod.
Välj verifiering


Steg 3

Välj det bolag du ska registrera kassa på.
välj bolag


Steg 4

Börja med att anmäla kontrollenheten, tryck på Anmäl ny kontrollenhet.
välj kontrolenhet


Steg 5

Ta fram uppgifterna från enligt guiden ovan, fyll i uppgifterna och tryck på Nästa när du är klar.
anma%CC%88l%20kontrollenhet%20%20CASHIT(1)


Steg 6

När föregående steg är gjort får du upp en sida där du får kontrollera att alla uppgifterna blev korrekta och sedan ska du trycka på Anmäl kassaregisterenhet till denna kontrollenhet så kommer du till denna vy. Fyll i uppgifterna om kassan och slutför.
anma%CC%88l%20kassa%20CASHIT(1)Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.