Fortnox Bokföring
 • 11 Jan 2024
 • Dark
  Light
 • PDF

Fortnox Bokföring

 • Dark
  Light
 • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Swedish version.
Article summary

Med vår Fortnox-integration blir bokföringen enklare
Med hjälp av Fortnox molnbaserade ekonomitjänst blir bokföring både enklare och roligare - oavsett företagsform, storlek på verksamhet och mängded transaktioner. Vår integration gör det möjligt att automatiskt överföra din försäljning från Yabie till Fortnox Bokföring.

Du kan läsa mer om om vår Fortnox integration här, här hittar du även information om vilka inställningar du behöver tänka på i Fortnox för att integrationen ska fungera så bra som möjligt!

Kom igång - lägg till Fortnox integration

För att komma igång med integrationen behöver du bara följa dessa steg, det går även bra att kontakta Yabie's support så hjälper vi dig igång.

 1. Logga in på Backstage
 2. Klicka på Integration
 3. Klicka på Läggtillnyintegrering
 4. Välj Fortnox i dropdown listan Välj Integrering
 5. Klicka på hämtaauthkod
 6. Du blir nu omdirigerad till Fortnox för att logga in med och godkänna och ge Yabie behörighet för att fungera tillsammans med Fortnox, du kommer sedan tillbaka till Backstage för att slutföra integrationen
 7. Fyll Epost och kontaktperson - denna Epost används vid utskick av ev. meddelanden om något tex. gått fel vid överföringen till Fortnox
 8. Under Merchant Type väljer du Small Merchant
 9. Tryck Spara

Se nästa steg - Verifikationer till Fortnox för att sätta igång automatisk filöverföring till Fortnox 


Verifikationer till Fortnox

Om du precis följt guiden och lagt Fortnox integrationen är det bara att fortsätta i guiden nedan på steg 3.
 1. Logga in på Backstage
 2. Klicka på Integration
 3. Här ska det finnas en integration till Fortnox med ett Client Authorization Code och anslutningen ska stå som active, klicka påvisadetaljer
 4. Klicka på Verifikationer
 5. Klicka på läggtill
 6. Sätt följande:
  • Synkroniseringsriktning: FROM_YABIE
  • Hur ofta?: Dagligen
  • Dag: (tom)
  • Timme på dygnet för leverans: Sätt timman för leverans minst en timme efter den automatiska Z-rapporten
  • Butiker: Välj den/de butiker verifikationen avser
  • Verifikationsserie: Ange den verifikationsserie som du har uppsatt i Fortnox (F är standard för kassa)
  • Aktivera Synkronisering: Bocka i denna för att aktivera
  • Inkludera Z-rapport: Bocka i denna för att få med PDF rapport upp, modulen arkivplats behövs för det
 7. Klicka på bockavnär du är klar

  Gör om detta steg om du tex. har olika verifikationsserier för olika butiker.Was this article helpful?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.